Enquête naar gevolgen energiecrisis voor Wassenaarse bedrijven

Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Naar aanleiding van de stijging van energieprijzen voor gas en elektriciteit willen wij zicht krijgen op mogelijke problematiek die hierdoor ontstaat bij ondernemers in de gemeente Wassenaar. Hiervoor hebben wij een (anonieme) korte enquête ontwikkeld, die we op dinsdag 11 oktober naar onze leden hebben gestuurd. We willen de uitkomsten gebruiken in het Economisch Overleg met de gemeente op donderdag 20 oktober. De uiterste inleverdatum voor de ingevulde enquête is daarom 18 oktober. De enquête bestaat uit slechts 8 vragen en vraagt ca. 3 minuten van de tijd van de invullers. Binnen een halve dag had reeds meer dan een kwart van de leden de enquête ingevuld. Een duidelijk signaal dat de nood ook bij Wassenaarse bedrijven op dit gebied groot is. De enquête-uitslag zal ook op onze website worden gepubliceerd.