Nieuwe regels voor winkeluitstallingen

Vrijdag 1 juli traden nieuwe regels voor winkeluitstallingen zoals stoepborden en koopwaar in Wassenaar in werking.

 In 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders nieuwe regels voor uitstallingen in winkelgebieden van Wassenaar vastgesteld. De regels gaan over de locatie, de beeldkwaliteit en de hoogte van de winkeluitstallingen, zoals stoepborden en kledingrekken. Ze zijn in samenwerking met het centrummanagement, pandeigenaren en ondernemers opgesteld. Om ondernemers hierop voor te bereiden is er sprake geweest van een overgangsperiode tot 1 juli 2022. De nieuwe regels moeten de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en veiligheid op straat vergroten. Zo wordt het voor inwoners en bezoekers nog aantrekkelijker om in winkelgebieden te verblijven. Ook ondernemers hebben daar dan weer profijt van. De regels voor Uitstallingen zijn te vinden op: https://www.wassenaar.nl/uitstallingenbeleid.