Van de voorzitter: Coalitie en succes

De coalitie in Wassenaar is bekend en de nieuwe wethouders zijn dinsdag 28 juni tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd. Het lijkt erop dat de wethouder namens GroenLinks het aanspreekpunt wordt voor de ondernemers.

De eerste signalen vanuit het coalitieakkoord zijn dat de OZB sterk zal stijgen en dat het centrumplan (waar al jaren aan is gewerkt) opnieuw ter discussie wordt gesteld.  Het hele dorp krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer, met uitzondering van een paar doorgaande wegen. Persoonlijke vraag: geldt dit ook voor fietsers, waar de gemeente zo op in wil zetten? Daarnaast wordt de presentatie van de visie op de Noordelijke Groene Zone (grens met Katwijk) uitgesteld.

Ondernemers worden niet genoemd in het akkoord. Er is wel het een en ander geschreven over horeca, winkels en recreatie, maar er is in het akkoord geen aandacht voor alle andere bedrijven en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, dienstverleners, agrariërs, installatiebedrijven, autobedrijven en allerlei aannemers voor onderhoud van groen, huis en andere bebouwing. Die hebben we in Wassenaar hard nodig om het dorp leefbaar, levend en goed onderhouden te houden. Het is een belangrijke groep die voor werkgelegenheid zorgt en waarvoor nu al nauwelijks ruimte is – laat staan dat er extra ruimte voor komt.

Wij zullen de komende vier jaar dan ook hard moeten werken om de belangen van de Wassenaarse ondernemers goed te behartigen. Gelukkig groeien we als vereniging, maar dat is niet genoeg!

Donderdagavond 23 juni hadden we een zeer geslaagde avond in de Warenar onder de noemer: “Hoe word ik nog succesvoller?”. Joep van Deudekom en Rob Urgert namen de ruim 100 aanwezigen mee op een reis vol vooroordelen en feiten over wat iemand succesvol maakt of lijkt te maken.

Met groot plezier werden Jaco van den Dool en later Jeroen Meijer in de spotlights gezet. De vrolijke borrel na afloop duurde een uur langer dan gepland. En de avond heeft ons meteen 6 nieuwe leden opgeleverd, voorwaar een mooi resultaat.

Aan ons zal het niet liggen om de belangen van de ondernemers in Wassenaar ook de komende tijd over het voetlicht te brengen. Wij kijken als bestuur van de vereniging uit naar de eerste kennismaking met de nieuwe wethouder tijdens het komende economisch overleg. Wij streven naar een open gesprek over waarom ondernemerschap niet echt relevant lijkt voor het nieuwe bestuur van ons mooie dorp.

Want laten we wel zijn, buitenstaanders denken dat Wassenaar een slaapdorp is, waar het prettig wonen is, maar de ondernemers hier werken zich wel drie slagen in de rondte om voor reuring en actie te zorgen, om het even of dat middenstanders in het Centrumgebied zijn of ondernemers die op de bedrijventerreinen zijn gevestigd en niet te vergeten de vele ondernemers zonder personeel die Wassenaar rijk is. Ook in Wassenaar zijn het juist de ondernemers die de gemeenschap gaande houden.

Goede en succesvolle zaken toegewenst.

Odette Perik

Lees hier zelf het coalitieakkoord