Ondernemersavond in De Warenar: leerzaam en gezellig

Sprankelend optreden van Joep van Deudekom en Rob Urgert

Het was op donderdagavond 23 juni ondanks de tropische warmte gezellig druk in De Warenar met zo’n 100 personen, die een mooie afspiegeling van het Wassenaarse bedrijfsleven vormden. De aanwezigen waren, voordat ze aan de borrel gingen, getuige van een sprankelend optreden van cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert, die hen met populair wetenschappelijke inzichten lieten zien, hoe ze zakelijk en privé nog succesvoller kunnen worden. Een avond waarmee wij veel eer inlegden en na afloop waarvan we direct vier nieuwe leden konden inschrijven en waarvan we de komende tijd nog veel meer positieve gevolgen verwachten.

Wij streven naar meer kansen en ruimte voor alle bedrijven in het dorp, een goede bereikbaarheid nu maar ook in de toekomst en een soepele transitie naar een duurzame samenleving. En zijn al maar willen nog meer hèt netwerk voor alle Wassenaarse bedrijven en ZZP’ers worden. We proberen dat te bereiken door evenementen als deze ondernemersavond, maar ook bedrijfsbezoeken en kennisbijeenkomsten te organiseren. En verder kennis en informatie te verspreiden via email, nieuwsbrieven en website. We kennen nu al leden in vrijwel alle sectoren, maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd. En om ook door de gemeente en andere instanties steeds serieuzer te worden genomen kan het aantal leden niet hoog genoeg zijn.

Nieuwe start
Gedurende de lockdowns moesten wij noodgedwongen de ledenactiviteiten op een laag pitje zetten. Een reden temeer om dit keer extra groots uit te pakken. Dus mochten Joep en Rob de leden en gasten een spiegel voorhouden en werden de aanwezigen gedwongen flink na te denken over wat je succes bepaalt. Van zaken, waar je niets aan kunt doen, zoals je geslacht en lichaamslengte tot dingen die je wel zelf in de hand hebt, zoals je kleding en auto, maar ook je plaats op een foto en je gedrag in het openbaar. Jeroen Meijer van de Nederlandse Mode Industrie bleek het best te scoren en mocht als prijs een ovationeel applaus in ontvangst nemen. Daarmee werd alsnog een misprijzend commentaar van zijn biologielerares op het Adelbert College van bijna 60 jaar geleden, toen hij als 13-jarige ook in de spotlights kwam te staan, alsnog meer dan goed gemaakt. Uit het feit dat het geplande uurtje napraten meer dan verdubbeld werd, leidt ons bestuur af dat alle aanwezigen het uitstekend naar hun zin hadden en dat de gekozen formule voor herhaling vatbaar is.

Lid worden
Wassenaarse ondernemers die de avond hebben gemist, hoeven niet tot een volgende ondernemersavond te wachten met lid worden. Dat kan al direct. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte (aantal banen) bedraagt de contributie per kalenderjaar € 100, € 150 of € 200. En omdat van 2022 al ongeveer het halve jaar is verstreken, wordt voor degenen die nu lid worden de contributie voor dit jaar gehalveerd. Aanmelden kan hier.

Bij de foto: Joep van Deudekom (l) en Rob Urgert, elk met een pakket typisch Wassenaarse producten aan het einde van hun fantastische optreden tijdens onze ondernemersavond op 23 juni in De Warenar (Foto: Odette Perik)

Meer foto’s zien? Bekijk hier het fotoalbum