Inspirerend Webinar voor Voorschotense en Wassenaarse ondernemers

Op woensdagavond 28 april organiseerden wij samen met Ondernemersvereniging Voorschoten en Wassenaar-Voorschoten Marketing een inspirerend Webinar over Toerisme, Recreatie, Horeca en Winkelen na corona. In ruim drie kwartier vertelden Mariëtte Mol (Wapen van Voorschoten), Philip van Zuylen van Nijevelt (Duinrell), Anouk van Eekelen (Ned. Bureau voor Toerisme en Congressen) en Maurits von Heijden (Wassenaar-Voorschoten Marketing), onder leiding van Alice Hooft (Studio AenA), afgewisseld met filmpjes met Alex Luiten (Restaurant De Bijhorst), Bart Carpentier Alting (Vlietland), Frédérique Diepstraten (Centrummanagement Wassenaar) en Antoinette van Dorssen (Kasteel Duivenvoorde) hoe zij de coronaperiode hebben benut om zich voor te bereiden op de tijd waarin het weer mogelijk is bezoekers van dichtbij en verder weg zonder beperkingen te ontvangen.

Allen benadrukten de grote kansen voor ondernemers in deze sectoren in beide plaatsen met veel water, groen en sfeer, gelegen tussen Noordzee en Vliet en de steden Leiden en Den Haag op korte afstand. Ook wezen zij op mogelijkheden om beide dorpen nog aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners en bezoekers, waarbij zij ook een cruciale voorwaarden scheppende rol voor de twee gemeentelijke overheden zagen weggelegd.

Aansluitend was een virtuele borrel georganiseerd, waarin de bezoekers met elkaar in gesprek konden gaan over het Webinar maar ook andere onderwerpen konden aansnijden. Op het virtuele strand en Plein in Wassenaar en Voorstraat in Voorschoten werd hiervan enthousiast gebruik gemaakt. Zo kon men aan het eind van de dag dat de terrassen weer heel voorzichtig (tot 18 uur) open gingen ook virtueel bijeenkomen en kennis en ervaringen uitwisselen in afwachting van de tijd dat men elkaar fysiek weer zonder beperkingen kan ontmoeten.

De opname van het Webinar vind je op: https://youtu.be/wOsO1GWK4AM.

Bij de foto: De deelnemers na afloop van het in Kasteel de Wittenburg opgenomen webinar samen met hun gastheer. Van links naar rechts: Anouk van Eekelen, Ralf Meppelder (directeur de Wittenburg), Mariëtte Mol, Maurits von Heijden, Alice Hooft en Philip van Zuylen van Nijevelt (Foto PR)