Bestuursvergadering

Internet
19 januari 2021 - 16.00-18.00 uur

Regelmatig komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken. Net als in oktober waren we van plan dat op 22 december te doen, maar we zien aanleiding om deze vergadering te schrappen en op 19 januari virtueel bijeen te komen. Leden maar ook niet-leden kunnen altijd onderwerpen voor bespreking voordragen. Stuur daartoe een email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl.