Netwerken met werkzoekenden uit Voorschoten en Wassenaar

Het Werkgeversservicepunt nodigt je van harte uit voor een nieuwe ‘In de Lift’-bijeenkomst op maandag 14 oktober 2019. Een gemoedelijke netwerkbijeenkomst voor ondernemende mensen en gemotiveerde werkzoekenden. Door je aanwezigheid bied je de werkzoekenden toekomstperspectief door je netwerk open te stellen!

Het programma ziet er als volgt uit
17.30 – 18.00 uur  Ontvangst met hapje en drankje
18.00 -20.00 uur   Programma
20.30 uur               Staat u weer buiten

De kandidaten

Een groep werkzoekenden met wisselende achtergrond is op zoek naar een (parttime) baan. Wat zij nodig hebben, zijn positieve ervaringen. Want als je die langere tijd niet hebt gehad en je zelfvertrouwen heeft een deuk(je) opgelopen, dan valt het niet mee om jezelf steeds weer op te laden. Deze werkzoekenden verdienen – ongeacht achtergrond en beperkingen – een kans en een (blijvend) steuntje in de rug.

Je krijgt deze keer vooral te maken met statushouders (een politiek gevoelige kwestie op dit moment). Hier zitten veel goede en vooral gemotiveerde potentiële werknemers tussen die echt een kans verdienen en die ook met beiden handen zullen aanpakken. Hou er wel rekening mee dat niet iedere kandidaat even goed Nederlands zal spreken. De mate daarvan zal goed tot matig zijn.

Wat wordt van jou gevraagd tijdens de bijeenkomst?

Op deze avond zijn tien tot twaalf werkzoekenden aanwezig. Op basis van de ‘In de Lift’-methodiek brengt het Werkgeversservicepunt ze met jou, ‘de lifter’, in gesprek. Men vraagt je om daarbij aandacht te hebben voor talenten en mogelijkheden. Misschien kan je zelf of anders iemand binnen je netwerk één of meer werkzoekenden een passende uitdaging bieden. Dit kan bijvoorbeeld een meeloop-dag zijn, een CV-advies, een sollicitatietraining of misschien wel een passende baan.

Vervolg na de bijeenkomst

Het Werkgeversservicepunt vraagt je om, binnen redelijke grenzen, duurzaam te investeren. Met de juiste stimulans en betrokkenheid houden de kandidaten het beter vol om blijvend mee te doen in de maatschappij.

Heb je eerst nog vragen over ‘In de Lift’? Neem dan contact op met Boy Hiestand 06-14326168 of Bas Otto 06-14326169 of lindsey@geerlingsenbenard.nl – 06 21418916.

Je kunt je bij hen ook aanmelden voor de bijeenkomst.