Aftrap 4e broodfonds op woensdag 16 oktober

Op woensdagavond 16 oktober valt in Museum Voorschoten de definitieve beslissing over de oprichting van het vierde broodfonds in Voorschoten en Wassenaar. De verwachting is dat het fonds met 35 tot 45 leden start, ruim boven het vereiste minimumaantal van 20 leden en al dicht in de buurt van het maximum van 50. Bijna 30 belangstellende ondernemers waren present op de informatieavond op maandag 9 september en daarnaast hadden nog ruim 10 ondernemers gemeld wel heel veel belangstelling te hebben, maar de avond zelf niet te kunnen bijwonen.

Op de tweede avond zal daarom de op de eerste avond verstrekte informatie in grote lijnen worden herhaald, waarna de aanwezigen mogen beslissen of ze willen doorgaan met de oprichting van het broodfonds en zo ja een startend bestuur kiezen en een reglement vaststellen. Binnen enkele dagen moeten ze dan ook aangeven of ze echt mee willen doen en in het positieve geval een aantal formaliteiten vervullen om het fonds misschien al per 1 december a.s. en anders begin 2020 daadwerkelijk van start te laten gaan. Overigens kunnen ook bezoekers van de eerste avond, die de tweede avond verhinderd zijn, maar ook ondernemers die beide avonden niet kunnen bijwonen zich voor het lidmaatschap opgeven. Twee bezoekers van de eerste avond hebben al gemeld bereid te zijn een bestuursfunctie te vervullen, maar moeten nog met twee andere mensen worden aangevuld.

Tijdens de informatieavond bleken veel bezoekers al behoorlijk op de hoogte van wat een broodfonds is en hoe het werkt. Zij hadden zich goed ingelezen op www.broodfonds.nl of op andere wijze informatie verkregen. De kleinschaligheid en de basis van onderling vertrouwen resulterend in minimale administratieve lasten en kosten spraken erg aan. Ondernemersvereniging Voorschoten en wij, die ook aan de wieg van de eerder opgerichte fondsen stonden, rekenen er dan ook zeker op, dat een nieuwe groep van 50 zelfstandigen een stuk meer inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid kan worden geboden. Want ook dit keer bleek dat heel veel kleine ondernemers zich niet of onvoldoende tegen dit soort risico’s hebben ingedekt.

Degenen, die belangstelling voor het initiatief hebben getoond ontvangen allemaal binnenkort een uitnodiging voor de tweede avond op 16 oktober. Maar ook als je je misschien alsnog wilt aansluiten, ben je welkom. Meld je in dat geval per email naar info@ondernemendwassenaar.nl aan.