In de lift

Restaurant WEI, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar
20 mei 2019 - 17.30-20.30 uur

Het Werkgeversservicepunt nodigt u van harte uit voor een nieuwe ‘In de Lift’-bijeenkomst. Een gemoedelijke netwerkbijeenkomst voor ondernemende mensen en gemotiveerde werkzoekenden. Met uw aanwezigheid biedt u de werkzoekenden toekomstperspectief door uw netwerk open te stellen!

Programma
17.30 – 18.00 uur Ontvangst met hapje en drankje
18.00 -20.00 uur Programma
20.30 uur Staat u weer buiten

De kandidaten
Een groep werkzoekenden met wisselende achtergrond is op zoek naar een (parttime) baan. Wat zij nodig hebben, zijn positieve ervaringen. Want als je dat langere tijd niet hebt gehad en je zelfvertrouwen heeft een deuk(je) opgelopen, dan valt het niet mee om jezelf steeds weer op te laden. Deze werkzoekenden verdienen – ongeacht achtergrond en beperkingen – een kans en een (blijvend) steuntje in de rug.

Wat vraagt men van u tijdens de bijeenkomst?
Op deze avond zijn tien tot twaalf werkzoekenden aanwezig. Op basis van de ‘In de Lift’-methodiek brengt het Werkgeversservicepunt ze met u, ‘de lifter’, in gesprek. Men vraagt u om daarbij aandacht te hebben voor talenten en mogelijkheden. Misschien kunt u uw eigen netwerk benutten en één of meer werkzoekenden een passende uitdaging bieden. Dit kan bijvoorbeeld een meeloop-dag zijn, een CV-advies, een sollicitatietraining of misschien wel een passende baan.

Vervolg na de bijeenkomst
Men vraagt u om, binnen redelijke grenzen, duurzaam te investeren.
Met de juiste stimulans en betrokkenheid houden ze het beter vol om blijvend mee te doen in de maatschappij.

Vragen over ‘In de Lift’?
Neem dan contact op met Nasstassia Didden 06-46930436 ndidden@lv.nl of lindsey@geerlingsenbenard.nl – 06 21418916.

Aanmelden
Meld u per email voor deze bijeenkomst aan bij Nasstassia Didden, ndidden@lv.nl