Kerstborrel 2018: Veel werk aan de winkel in 2019

Kerstborrel 2018: Veel werk aan de winkel in 2019

Voor onze nog jonge ondernemersvereniging -we zijn opgericht in 2015- die alle Wassenaarse ondernemers wil verenigen, is er ook in 2019 veel werk aan de winkel. Tijdens de drukbezochte kerstborrel gaf voorzitter Peter Römer een korte terug- en vooruitblik.

Peter Römer: ‘Ons ledental stabiliseert momenteel. Daar brengen we komend jaar graag weer een positieve verandering in door in nauw overleg met het Centrummanagement meer winkeliers aan ons te gaan binden. Hetzelfde willen we doen met de ondernemers op Maaldrift en andere ondernemersorganisaties als de Wassenaarse Bedrijven Contact Groep en de businessclubs van de sportverenigingen.

Actief

Hoe actief wij zijn, bleek uit de opsomming die hij maakte van de activiteiten, die we in 2018 hebben georganiseerd. Van het verkiezingsdebat tot een mobiliteitsavond, bedrijfsbezoeken en informatiebijeenkomsten over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de havenplannen en het succesvol inzetten van social media. En de steun die we hebben verleend aan organisatoren van andere voor ondernemers interessante bijeenkomsten, zoals over duurzaamheid van de gemeente en de beursvloer van de Vrijwilligerscentrale. Peter Römer: “Daar willen we ook in 2019 volop mee doorgaan. Een nieuwe beursvloer staat al voor 26 maart op het programma en met de brandweer vindt al overleg plaats over een bijeenkomst waarin bedrijfsveiligheid aan de orde komt. Verder verwacht ik ook weer bedrijfsbezoeken en een nieuwe mobiliteitsbijeenkomst, mogelijk op de locatie van de RijnlandRoute, want de slechte doorstroming van het verkeer blijft voor de bedrijven een hot item.”

Belangenbehartiging

We rekenen voor 2019 ook op een sterke intensivering van het overleg met de gemeente in het Economisch Overleg Wassenaar (EOW). Door de verkiezingen en formatiebesprekingen lag dat in het eerste halfjaar van 2018 nagenoeg stil. Peter Römer: “Er valt genoeg te bespreken, zoals hoe brengen we de Havenplannen tot een goed eind, hoe zetten we een effectieve lobby op voor de ondertunneling van een deel van de A44/N44, waarin kunnen we met Katwijk samenwerken bij de ontwikkeling van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg en de Wassenaarse Noordrand en hoe waarborgen we een goede gemeentelijke dienstverlening aan de bedrijven bij een eventuele ontvlechting van de samenwerking met Voorschoten.” Hij roept de Wassenaarse ondernemers op ook andere zaken bij het bestuur in te brengen. Dat heeft dit jaar bijvoorbeeld al geleid tot actieve interventies vanuit onze ondernemersvereniging bij de reconstructie van de Oostdorperweg en de Hoge Klei. Daarmee willen we ook in 2019 doorgaan.

Lid worden

Elke in Wassenaar gevestigde onderneming kan lid worden. Voor de contributie behoeft u het niet te laten. Die bedraagt, afhankelijk van de grootte van het personeelsbestand € 100, € 150 of € 200 per jaar. Alle informatie over onze ondernemersvereniging en de mogelijkheid om u aan te melden als lid vindt u op deze website.