Algemene Vergadering najaar 2018: afscheid van Jack en Jaco

Tijdens de Algemene Vergadering op 29 november namen Jack Luiten (Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar) en Jaco van den Dool (J.K. van den Dool BV) afscheid als bestuurslid. Voorzitter Peter Römer en secretaris/penningmeester Ad Zopfi werden voor een nieuwe termijn herbenoemd. Het bestuur bestaat na deze mutaties nog uit acht personen. Andere zaken, die aan de orde kwamen, waren onder meer het Economische Overleg met de gemeente dat door de verkiezingen en formatiebesprekingen lange tijd in 2018 heeft stilgelegen, de groeiende verkeersproblemen en de activiteiten die wij hebben ondernomen om die te bestrijden, het beeldkwaliteitsplan voor het centrum en de activiteiten die wij aan het opzetten zijn om de samenwerking in de zorgsector te verbeteren. Ook was er aandacht voor de reconstructieplannen voor het Havengebied en het klimaatprogramma van de gemeente.

De avond werd gehouden bij Bos Tuingereedschappen/Las en Metaalwerken. Eigenaar Henk Bos en enkele van zijn medewerkers konden daarom ook hun eigen bedrijf aan de ruim 30 aanwezigen presenteren en de nieuwste ontwikkelingen in hun sector tonen. Zo blijkt ook daar de elektrificatie en digitalisering grote veranderingen teweeg te brengen.

Tijdens de gezellige naborrel kon men naar hartenlust netwerken en de contacten met andere plaatselijke ondernemers verstevigen.