Geen advertentiewerving gemeentegids in opdracht van gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar bericht het volgende:

Er zijn meldingen bij ons binnengekomen over verkopers die zich voordoen als (advertentie)verkopers van gemeentegidsen. Deze verkopers benaderen ondernemers en instellingen voor het plaatsen van een advertentie of vermelding in de gemeentegids. Zij vragen hierbij om een geldbedrag. Dit gebeurt zowel schriftelijk als telefonisch.

Gemeente Wassenaar heeft geen gemeentegids. En heeft ook géén opdracht gegeven om een nieuwe gemeentegids te maken.

Dus wordt u benaderd voor het plaatsen van een advertentie of vermelding in de nieuwe gemeentegids? Ga hier dan niet op in. Dit is niet vanuit de gemeente Wassenaar georganiseerd.