Help op zaterdag 7 mei Oekraïense vluchtelingen aan werk

The American School of The Hague, Rijksstraatweg 200 Wassenaar
7-5-2022 13.00-17.00 uur

Net als veel andere Europese landen biedt Nederland en dus ook Wassenaar huisvesting aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe de vluchtelingen opvangen en wat te doen als het conflict maanden of jaren gaat duren? En wat kunnen de Wassenaarse gemeenschap en bedrijven bijdragen om de vluchtelingen te helpen, al dan niet tijdelijk hier een nieuw bestaan op te bouwen.

Burgemeester en Wethouders van Wassenaar en ons bestuur willen samen met anderen optrekken om van de nood een deugd te maken.

Daarom wordt op zaterdag 7 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur in de Amerikaanse School (ASH) aan de Rijksstraatweg 200 een inloop (Job Market) georganiseerd om vluchtelingen en ondernemers bij elkaar te brengen onder het motto: help de vluchtelingen uit Oekraïne aan werk. Alle ondernemers uit het dorp zijn welkom, dus ook niet-leden! ASH zorgt voor de aanwezigheid van vertalers en de gemeente stuurt iemand van Werk en Inkomen.

Momenteel hebben ruim 150 Oekraïense vluchtelingen onderdak gevonden in Wassenaar. Naast huisvesting, zorg en onderwijs voor de kinderen, is er een dringende behoefte onder de volwassenen om te werken. Niet zozeer voor de verdiensten als wel om onderdeel uit te kunnen gaan maken van de samenleving en voor het gevoel nuttig bezig te zijn.

Daarom zijn we op zoek naar bedrijven, die vluchtelingen voor kortere, of langere tijd aan een zinvolle dagbesteding kunnen helpen. Vooralsnog betreft het voornamelijk vrouwen, die niet allemaal het Engels en/of Duits, laat staan Nederlands machtig zijn. Een overzicht van hun vaardigheden en interesses is nog niet voorhanden. Het is de bedoeling dat op korte termijn Vluchtelingenwerk dit gaat registreren, maar daarop behoeven wij niet te wachten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

We realiseren ons dat de taal een probleem kan zijn. Maar met handen en voeten en goedwillende mensen kunnen de belangrijkste Nederlandse begrippen redelijk snel bijgebracht worden, want door de bank genomen zijn veel van de vluchtelingen goed opgeleid en graag bereid de handen uit de mouwen te steken en onze taal en gebruiken te leren.

Kun jij wel een paar extra handen in je bedrijf gebruiken kom dan naar de Job Market op 7 mei! En ken je een andere ondernemer die ook personeel zoekt? Wijs hem, of haar dan op deze mogelijkheid. Ons is bekend dat zeker in de horeca veel ondernemers om personeel zitten te springen. Hier doet zich wellicht een kans voor om in je vacature(s) te voorzien. Een voordeel is dat Oekraïense vluchtelingen van de regering zonder al te veel administratieve rompslomp aan de slag mogen.

Zeker voor een Oekraïense die het Engels of Duits een beetje machtig is, moet hier werk te vinden zijn. We zullen ook het Werkgeversservicepunt van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar vragen hierin zo nodig een bemiddelende rol te spelen.

En welke dorpsgenoot zou het erg vinden als hij, of zij een poosje “Bud’ laska, kavoyu” in plaats van “Alsjeblieft, uw koffie” te horen krijgt, als hij, of zij op het terras of in de zaak van een Wassenaars horecabedrijf een bestelling heeft geplaatst? Niemand toch zeker. Help dus mee hen aan werk te helpen!

Om vooraf enigszins een beeld te hebben van het aantal deelnemers aan de Job Market, is een beknopt aanmeldformulier opgesteld voor werkgevers en werkzoekenden. Je wordt verzocht dat in te vullen en te versturen, zodat de juiste voorbereidingen kunnen worden getroffen. Gebruik daarvoor deze link: Wassenaar Job Fair May 7, 2022 (google.com)