Online in gesprek met burgemeester en wethouder

Internet
23 november 2020 14.00-15.00 uur

Burgemeester Leendert de Lange en wethouder Caroline Klaver-Bouman nodigen met name detaillisten uit voor een online gesprek met hen en een aantal ambtenaren. Zij schreven ons het volgende:

U heeft zich met uw achterban de afgelopen maanden steeds opnieuw aangepast aan de maatregelen en ook uw klanten aangespoord om deze na te leven.

Wij waarderen uw inzet en zijn dankbaar voor uw zorg en betrokkenheid voor het welzijn van uw klanten. Helaas blijven de besmettingscijfers zorgelijk en dat betekent nogal wat voor uw bedrijf. De gevreesde tweede lock-down is een feit en u als detaillist krijgt wederom het verzoek zorg te dragen voor de aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Graag horen wij van u wat er leeft en speelt, welke vragen u heeft, wat er (nog) onduidelijk is, waar u tegenaan loopt en wat er goed gaat. Ook kijken wij graag samen met u uit naar de periode die aanstaande is, de drukte die we verwachten in verband met de feestmaand. Het is nu een goed moment om stil te staan bij wat dit zal betekenen voor uw bedrijfsvoering. Hoe kunnen wij nog beter samen werken om bezoekers van de detailhandel, op een veilige manier, ertoe te bewegen hun kerstinkopen in Voorschoten te doen.

Bij dit gesprek zijn ook aanwezig: Hans van der Klaauw (adviseur openbare orde en handhaving), Fred Sip (adviseur crisisbeheersing), Jack Verbrugge (handhavingsjurist) en Inez van Verseveld (adviseur economie). Op deze manier hopen ze zoveel mogelijk van je vragen direct te kunnen beantwoorden.

De link naar de online bijeenkomst kun je aanvragen bij: Inez van Verseveld, telefoon 06 – 38317537 of email ivverseveld@werkorganisatieduivenvoorde.nl