Ondernemerspeiling Gemeente Wassenaar

De gemeente houdt een ondernemerspeiling over de dienstverlening en het ondernemersklimaat. Hiervoor worden alle organisaties in Wassenaar op verschillende manieren benaderd. De resultaten worden gebruikt voor de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Daarnaast zullen de resultaten ook met ons worden gedeeld.

In deze peiling wordt gevraagd wat je, als ondernemer of bedrijf, vindt van onder andere de omgeving waarin je bedrijf is gevestigd, de bereikbaarheid, je contact met de gemeente en het economisch beleid. Ook is er vanzelfsprekend aandacht voor corona.

Mogelijk ben je al benaderd, maar als dat niet het geval is en je wilt meewerken, dan kan dat! Via deze link kan de ondernemerspeiling worden ingevuld. De antwoorden worden anoniem verwerkt. De link is tot en met vrijdag 2 oktober toegankelijk. Je medewerking wordt zeer gewaardeerd.