Grote verkeershinder in Wassenaar

Sinds begin 2019 ondervindt het verkeer in Wassenaar grote hinder van werkzaamheden aan de Storm van ’s Gravesandeweg. Ook de Wassenaarse ondernemers hebben hier veel last van. Winkels merken het aan minder bezoek en lagere omzetten en het afleveren van goederen en servicebezoeken bij klanten kost veel meer tijd, die niet in rekening kan worden gebracht. Ons bestuur heeft al diverse acties naar de gemeente toe ondernomen om de overlast beperkt te krijgen. Dat heeft begin maart geleid tot plannen om de wegwerkzaamheden te versnellen, waardoor de overlast medio april voorbij zou moeten zijn. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen niet aarzelen opnieuw actie te nemen als de plannen niet worden uitgevoerd of slecht uitwerken. Hebt u goede ideeën voor verbetering van de doorstroming in het dorp? Aarzel niet ze met ons te delen via secretariaat@ondernemendwassenaar.nl