Gemeentelijke economische maatregelen Wassenaar wegens het coronavirus

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 21 april besloten om getroffen ondernemers tegemoet te komen. Er is een aantal maatregelen getroffen. Als bijlage de brief, waarmee de gemeenteraad is geïnformeerd. Daarnaast heeft de gemeente binnen de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kunnen bereiken dat ondernemers uitstel kunnen krijgen tot vooralsnog 31 augustus 2020 op het betalen van de lokale lasten. Wilt u daarvoor in aanmerking komen neem dan contact op met de BSGR via www.bsgr.nl/contact.

Kort samengevat:

  • Over de periode 1 maart t/m 1 juni ziet de gemeente af van het heffen van precariogelden voor terrassen en uitstallingen. De strandexploitanten hoeven over deze periode geen terrashuur te betalen en ook de parkeerexploitanten hoeven geen huur voor de parkeerterreinen te betalen.
  • Leges voor tien evenementen waarvoor vergunning is aangevraagd en die nu geen doorgang kunnen vinden, worden teruggestort.
  • Een bedrag van € 10.000,- wordt als subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven die ondernemers in de coronacrisis kunnen helpen. Zie de brief voor de precieze voorwaarden.

Het bestuur is blij dat de gemeente deze maatregelen heeft genomen. Zij zullen de schade en het leed van veel ondernemers niet kunnen wegnemen, maar op deze wijze wordt het voor sommige wel verzacht. Bovendien laat de gemeente hiermee zien dat zij zich het lot van de ondernemers aantrekt. Ook dat is van belang.

Als u ideeën heeft waarmee wij, de gemeente of een andere instantie getroffen ondernemers vooruit kunnen helpen, vernemen wij dat graag.

Bijlage: Brief d.d. 22.4.2020 aan de gemeenteraad